top of page

Prelucrarea datelor cu caracter personal

SUMAQ YATRA S.R.L., cu sediu în Str. Ceasornicului Nr. 9, sector 1, București, tel. +40744430327, website: www.1001adventures.ro  email: office@1001adventures.ro, CUI: 44500857, Nr. ordine în registrul comerțului J40/11081/28.06.2021 denumită în continuare ”agenția de turism”, ”1001 Adventures” vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, SUMAQ YATRA S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

SUMAQ YATRA S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

-pentru a vă face o ofertă de servicii turistice;

-pentru a ne putea desfășura activitatea și obligațiile legale;

-pentru a încheia un contract cu dvs.;

-în scopuri de reclamă, marketing și publicitate;

-pentru a putea participa la evenimentele organizate de noi;

-pentru rezervarea de servicii turistice sau bilete de avion;

-pentru orice alt fel de rezervări turistice derulate prin agenția de turism;

-în vederea protejării intereselor părților în promovarea de acțiuni în justiție și apărarea împotriva oricăror pretenții și procese.

 

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, SUMAQ YATRA S.R.L. nu va putea să ofere serviciile turistice solicitate.

Agenția de turism nu va folosi datele cu caracter personal în scopuri de marketing, reclamă și publicitate decât în cazul acordului dvs. expres.

 

Legături externe

Site-ul nostru poate include link-uri sau aplicații ale terților. Dacă intrați pe aceste link-uri sau aplicații, este posibil ca terții să permită colectarea sau partajarea datelor dvs. Nu suntem responsabili pentru politicile acestora privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor ce revin agenției de turism sau pentru îndeplinirea condițiilor pentru derularea unui contract, în conformitate cu dispozițiile legale privind confidențialitatea datelor și a consimțământului dvs.

De asemenea, datele dvs. pot fi prelucrate în cazul unor litigii, anchete ale autorităților, sau pentru prelucrarea datelor pentru reclamă, marketing sau publicitate cu acordul Dvs.

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a SUMAQ YATRA S.R.L. este de a colecta numai datele personale necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) colectate de la Dvs. sunt următoarele:

Date de contact și identificare: nume și prenume, adresa, număr de telefon, e-mail, seria și numărul actului de identificare (buletin/ carte de identitate/ pașaport), codul numeric personal precum și alte informațiile conținute în aceste documente, voce, istoric convorbiri.

Date legate de serviciile solicitate: informații privind serviciile solicitate sau prestate, detalii privind plăți realizate, inclusiv contul bancar, date de contact și identificare pentru persoanele care participă de asemenea la călătorie, durata călătoriei, numărul zilelor de concediu, restricții alimentare.  

Date folosite în scop de reclama, marketing si publicitate: nume, prenume, imagine, feedback transmis, numele folosit pe rețeaua socială și imagini cont rețele sociale (în cazul ID-ului și imaginilor publicate pe conturile de rețele sociale, 1001 Adventures va menționa prezența persoanei respective în pozele și clipurile video publicate pe conturile și site-ul aparținând 1001 Adventures), după semnarea unui acord de folosire a documentelor multimedia deținute de Dvs.

 

Toate datele furnizate de dvs. vor fi folosite doar pentru realizarea serviciului de turism pe care ni-l solicitați. În lipsa acordului Dvs. de colectare a datelor, anumite servicii nu vor putea fi disponibile.

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor noastre, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Agenția de turism colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte persoane care solicită servicii turistice în numele Dvs. sau o agenție de turism);

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către agenția de turism şi sunt comunicate persoanelor care au nevoie de acces la datele dvs. cu caracter personal pentru a-și îndeplini atribuțiile specifice.

De asemenea, datele dvs. vor fi prelucrate de către terți, numai în cazul în care aceștia au nevoie de ele pentru realizarea serviciului turistic, sau de către consultanții legali, numai în scopurile menționate în notificare. Agenția de turism va realiza demersurile necesare pentru ca datele dvs. să fie protejate și să fie procesate în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

În cazul în care serviciul de turism solicitat de dvs. se află în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European, suntem obligați și autorizați să transferăm datele dvs. furnizorului de servicii achiziționate pentru a ne îndeplini obligațiile legale conform contractului încheiat.

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în scop de reclamă, marketing sau publicitate și sunt folosite pe rețelele de socializare sau transmise prin WhatsApp, transferul de date personale pot avea loc pe serverele rețelelor sociale care pot fi localizate în afara Uniunii Europene.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor asumate de către agenția de turism prin contractul cu Dvs. și pe timpul perioadei prevăzute de legislația în vigoare după încetarea relației contractuale.  

 

Prelucrarea datelor în scop de reclamă, marketing și publicitate

Captarea imaginii (fotografiere, video) sau utilizarea imaginii (fotografii, video) se pot efectua doar cu consimțământul dvs. iar în cazul minorilor doar cu consimțământul părinților.

În cadrul unor călătorii de grup sau evenimente participanții sunt informați despre colectarea datelor prin intermediul pozelor sau video-urilor, iar dacă nu doriți acest lucru puteți anunța organizatorul sau persoana responsabilă.

 

Drepturile dumneavoastră și modurile de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie și procesul decizional individual automatizat, inclusiv dreptul la a depune plângere.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct.

bottom of page